Достық үйінде «Ашаршылық» кітабының тұсаукесері өтті

694321 қараша күні «Қоғамдық келісім» КММ-ніңконференц-залында Бектеміров Рашит Бектемірұлының «Ашаршылық» кітабының тұсаукесері өтті. Бұл кітапқа автордың әр жылдары жазған шығармалары, естеліктері мен мақалалары енгізілген. Кейбір әңгімелері мен мақалалары «Найзатас» журналы мен «Сарыарқа самалы» және басқа да басылымдарда жарық көрді. Сөз етілген шағын әңгімелердегі кейіпкерлердің аты-жөні, атқарған қызметтері, тіпті жылдары да көрсетілген. Кітап қалың оқырман мен жастарға арналған.

Толығырақ...

Ұлы дала және әлемдік өркениет

6941 КүлжанҚaзaқ хaлқының дәстүрлi мәдeниeтiнiң дiңгeгi, ұлттың тaрихи өзiндiк сaнaсының болмысының  өзeгi – көшпeндiлiк құбылысы екендігі анық. Бәрімізге белгілі күнi бүгiнгe дeйiн әлeумeттiк болмысты тaлдaудың жaлғыз лaйықты тәсiлдeрi дeп eсeптeлiп кeлгeн әмбeбaп eуропaортaлықтық (евроцентристик) әдiстeр көшпeндiлiк өркeниeттi нaзaрдaн тыс қaлдырып кeлгені белгілі. Бірақ тарихи шындықты ешқашанда бұрмалауға болмайды. Көшпeлiлeр уaқыт-кeңiстiктi игeру aрқылы, тaнып-түсiну aрқылы ұдaйы шырқaй көшiп, жыл құсы сияқты тaбиғaттың қолaйлы бeлдeулeрiндe үнемі болып отырды. Олaрдың тiршiлiгiнiң мәнi – уaқыт пeн кeңiстiктiң тылсым сырын қaпысыз игeру, төрт түлiктiң бaбын экосистeмaмeн (табиғатпен) мiнсiз үйлeстiрe бiлу, көшпeлiлeрдiң өз тiршiлiгiнe сaй кeлeтiн мaтeриaлдық жәнe рухaни игiлiктeр қaлыптaстыруы, түптeп кeлгeндe, олaрдың төлтумa мәдeниeтiн орнығуынa нақты ықпaл еткенін білеміз.

Толығырақ...

Әлемдік өркениеттің қалыптасуындағы Ұлы даланың алатын

6939 КудабаевКөшпенділер мәдениеті өзінің 3мың жылдық ғұмырында Жерорта теңізі мен Қиыр шығыс елдеріне қарағанда творчестволық эволюцияны әлдеқайда ертерек бастан өткергені белгілі. Яғни, әлеуметтік-экономикалық формациялардың алмасуы, соған орай адамдардың танымдық, мәндік көзқарастарының өзгеруі мәдени-рухани шыңдалуға жағымды ықпал еткені даусыз.

Толығырақ...

ҒАСЫР ҮНІМЕН КЕМЕЛ БОЛАШАҚҚА

6938 зейнулина«Ұлттық жаңғыру" деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді. Оның екі нақты бағыты бар. Біріншіден, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейту. Екіншіден, ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту", – деген жолдар бар. Осыған орай төменде ұлттық бірегейлік пен ұлттық болмысымызды нығайтудың бірнеше негіздерін атап өткенді жөн көріп отырмыз.

Толығырақ...